ติดตามเรื่องราว… คืนสู่เหย้าเด็กบ้านสายรุ้ง พิธีเปิดศูนย์ CBR ปทุมธานี ลานกีฬาแห่งใหม่